<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
Marabino Archimede3000 ml

Marabino Archimede3000 ml

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Nero dAvola
Xếp hạng: D.O.C.G Riserva
Dung tích: 3000ml
Nồng độ cồn: 14,5%

RP  90   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Archimede 2008

Marabino Archimede 2008

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Nero dAvola
Xếp hạng: D.O.C.G
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,5%

RP  92   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Moscato di Noto

Marabino Moscato di Noto

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Moscato di Noto
Xếp hạng: D.O.C
Dung tích: 500ml
Nồng độ cồn: 12%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Château Palmer

Château Palmer

Xuất xứ: 3eme Cru, Margaux Bordeaux Blend
Năm sản xuất: 2006
Nguyên liệu: Cabernet Sauvingon, Merlot, Carbernet Franc
Xếp hạng: AOC Margaux-Grand-Cru Classse
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,0%

RP  94   
Xem chi tiết Call
Alpaltagua Reseva CS20092

Alpaltagua Reseva CS20092

Xuất xứ: Cochagua Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Reserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,5%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
BalduzziCabernet sauvignon 2008

BalduzziCabernet sauvignon 2008

Xuất xứ: D.O Maule Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Varietal
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

JS  99   
Xem chi tiết Call
rượu vang ngon được bảo quản theo quy trình của nhà sản xuất .
nut-zalo nut-zalo