<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
LUI Nero di Troia igt

LUI
Nero di Troia igt

Xuất xứ: Apulia, Italy
Năm sản xuất: 2016
Nguyên liệu: 100% Nero di Troia
Xếp hạng: IGT
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

JS  96   
Xem chi tiết Call
MARABINO Noto nero dAvola 1500ml

MARABINO
Noto nero dAvola 1500ml

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2010
Nguyên liệu: Nero dAvola
Xếp hạng: D.O.C
Dung tích: 1500 ml
Nồng độ cồn: 13,5%

JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Archimede3000 ml

Marabino
Archimede3000 ml

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Nero dAvola
Xếp hạng: D.O.C.G Riserva
Dung tích: 3000ml
Nồng độ cồn: 14,5%

RP  90   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Archimede 2008

Marabino
Archimede 2008

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Nero dAvola
Xếp hạng: D.O.C.G
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,5%

RP  92   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Eureka Chardonnay

Marabino
Eureka Chardonnay

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2010
Nguyên liệu: Chardonnay
Xếp hạng: I.G.T
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,5%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Marabino Moscato di Noto

Marabino
Moscato di Noto

Xuất xứ: Sicilia, Italy
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Moscato di Noto
Xếp hạng: D.O.C
Dung tích: 500ml
Nồng độ cồn: 12%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
rượu vang ngon được bảo quản theo quy trình của nhà sản xuất .
nut-zalo nut-zalo