<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
Alpaltagua Reseva CS20092

Alpaltagua Reseva CS20092

Xuất xứ: Cochagua Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Reserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,5%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
Tất cả sản phẩm đều còn nguyên tem và trong tình trạng tuyệt vời.