<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
Opus One

Opus One

Xuất xứ: Napa Valley
Năm sản xuất: 2014
Nguyên liệu: Cabernet Sauvignon 79%, Cabernet Franc 7%, Merlot 6%, Petit Verdot 6%, Malbec 2%
Xếp hạng: Opus One
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,5%

Xem chi tiết Call
Tất cả sản phẩm đều còn nguyên tem và trong tình trạng tuyệt vời.