<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
Alpaltagua Grand Reseva CS2009

Alpaltagua Grand Reseva CS2009

Xuất xứ: Cochagua Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Grand Reserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,5%

Xem chi tiết Call
Alpaltagua Reseva CS20092

Alpaltagua Reseva CS20092

Xuất xứ: Cochagua Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Reserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 13,5%

RP  10   
JS  99   
Xem chi tiết Call
BalduzziCabernet sauvignon 2008

BalduzziCabernet sauvignon 2008

Xuất xứ: D.O Maule Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2008
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Varietal
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

JS  99   
Xem chi tiết Call
Balduzzi CS Reserva 2010

Balduzzi CS Reserva 2010

Xuất xứ: D.O Maule Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2010
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Reserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

Xem chi tiết Call
Balduzzi Late Harvest

Balduzzi Late Harvest

Xuất xứ: D.O Maule Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2012
Nguyên liệu: Giống nho Chardonnay
Xếp hạng: Varietal
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 12,0%

JS  99   
Xem chi tiết Call
Urmeneta Premium Wine 1860

Urmeneta Premium Wine 1860

Xuất xứ: Cachapocal Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2009
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Premium Special
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,4%

Xem chi tiết Call
Urmeneta Reserva Especial CS

Urmeneta Reserva Especial CS

Xuất xứ: Cachapocal Valley-Chilê
Năm sản xuất: 2010
Nguyên liệu: Giống nho Cabernet sauvingon
Xếp hạng: Reserva Especial
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

Xem chi tiết Call
rượu vang ngon được bảo quản theo quy trình của nhà sản xuất .
nut-zalo nut-zalo