<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>
TATONE Montepulciano d'Abruzzo DOC

TATONE
Montepulciano d'Abruzzo DOC

Xuất xứ: Abruzzo, Italy
Năm sản xuất: 2013
Nguyên liệu: Montepulciano d'Abruzzo
Xếp hạng: DOC
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,0%

RP  90   
JS  99   
Xem chi tiết Call
TOLOS Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva

TOLOS
Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva

Xuất xứ: Abruzzo, Italy
Năm sản xuất: 2012
Nguyên liệu: 100% Montepulciano d'Abruzzo
Xếp hạng: DOC Riserva
Dung tích: 750ml
Nồng độ cồn: 14,5%

RP  90   
JS  99   
Xem chi tiết Call
rượu vang ngon được bảo quản theo quy trình của nhà sản xuất .
nut-zalo nut-zalo