<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

DIVUS
Montepulciano d'Abruzzo DOP

rượu vang hảo hạng của hãng Ciavolich 1853, Italy

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
DIVUS Montepulciano d'Abruzzo DOP

GIỚI THIỆU

DIVUS Montepulciano d'Abruzzo DOP

rượu vang hảo hạng của hãng Ciavolich 1853, Italy

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

nut-zalo nut-zalo