<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

KUBBADÌ
igt Rosso Opera 2011

Kubbadì igt Rosso Opera for sound for sense, là chai rượu vang TOP của nhà sản xuất Cantine Mucci, với niềm đam mê trải qua nhiều thế hệ, sự kết hợp tinh tế của các giống nho của Ý và Pháp đã tạo nên chai rượu vang Kubbadì.

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
KUBBADÌ igt Rosso Opera 2011

GIỚI THIỆU

KUBBADÌ igt Rosso Opera 2011

Kubbadì igt Rosso Opera for sound for sense, là chai rượu vang TOP của nhà sản xuất Cantine Mucci, với niềm đam mê trải qua nhiều thế hệ, sự kết hợp tinh tế của các giống nho của Ý và Pháp đã tạo nên chai rượu vang Kubbadì. 

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

nut-zalo nut-zalo