<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

FOSSO
CANCELLI Montepulciano d'Abruzzo DOP 2017

rượu vang hảo hạng của hãng Ciavolich 1853

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
FOSSO CANCELLI Montepulciano d'Abruzzo DOP 2017

GIỚI THIỆU

FOSSO CANCELLI Montepulciano d'Abruzzo DOP 2017

rượu vang hảo hạng của hãng Ciavolich 1853

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

90Robert M. Parker Jr.

The best wine!!!

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo