<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

Château Palmer

Margaux-Grand-Cru 

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
Château Palmer

GIỚI THIỆU

NĂM SẢN XUẤT

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

3eme Cru, Margaux Bordeaux Blend

3eme Cru, Margaux

Bordeaux Blend

NGUYÊN LIỆU

Cabernet Sauvingon, Merlot, Carbernet Franc

Cabernet Sauvingon, Merlot, Carbernet Franc

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

94Robert M. Parker Jr.

3eme Cru, Margaux

Bordeaux Blend


SẢN PHẨM CÙNG XUẤT XỨ

Château Palmer

Château Palmer

AOC Margaux-Grand-Cru Classse

nut-zalo nut-zalo