<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

Amarone
Reserva 2003

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
Amarone Reserva 2003

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

NGUYÊN LIỆU

Corvina, Corvinone, Rondinella

Giống nho: Montepulciano 70%; Merlot 30%

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo