<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

TOLOS
Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva

rượu vang hảo hạng của hãng Cantine Spinelli SRL

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
TOLOS Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva

GIỚI THIỆU

TOLOS Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva

rượu vang hảo hạng của hãng Cantine Spinelli SRL

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

Abruzzo, Italy

Abruzzo, Italy

NGUYÊN LIỆU

100% Montepulciano d'Abruzzo

100% Montepulciano d'Abruzzo

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

90Robert M. Parker Jr.

The best wine!!!

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo