<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

GOJ
Primitivo DOP Matera

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
GOJ Primitivo DOP Matera

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

The Wine Advocate

The best wine!!!

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo