<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

BARUCH
Primitivo Matera DOP 2016

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
BARUCH Primitivo Matera DOP 2016

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

Robert M. Parker Jr.

The best wine in Matera, Italia

99James Suckling

nut-zalo nut-zalo