<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

BARUCH Primitivo DOP

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
BARUCH Primitivo DOP

NĂM SẢN XUẤT

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

Matera, Basilicata, Italy

Matera, Basicalita

NGUYÊN LIỆU

Giống nho 100% Primitivo

Giống nho 100% Primitivo

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

Robert M. Parker Jr.

The best wine in Matera, Italia

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo