<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

VALENTINO
Montepulciano d'Abruzzo d.o.c

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
VALENTINO Montepulciano d'Abruzzo d.o.c

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

nut-zalo nut-zalo