<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

SANTINUMI
Montepulciano d'Abruzzo DOC Terra dei Vestini Riserva 2013

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
SANTINUMI Montepulciano d'Abruzzo DOC Terra dei Vestini Riserva 2013

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

9o+/100Robert M. Parker Jr.

International Wine Contest Bucharest 2017 Gold Medal

Merano Wine Festival 2016 - The Wine Hunter 89,99 points

Gilbert & Gaillard 90+/100 points

nut-zalo nut-zalo