<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

AIDA Montepulciano d'Abruzzo

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
AIDA Montepulciano d'Abruzzo

NĂM SẢN XUẤT

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

Abruzzo, Italia

Abruzzo, Italia

NGUYÊN LIỆU

Giống nho Montepulciano d'Abruzzo

Giống nho Montepulciano d'Abruzzo

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

nut-zalo nut-zalo