<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

VEDETTA
Maremma Toscana doc Cabernet Sauvignon 2016

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
VEDETTA Maremma Toscana doc Cabernet Sauvignon 2016

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM CÙNG XUẤT XỨ

nut-zalo nut-zalo