<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

VEDETTA Maremma Toscana doc Cabernet Sauvignon

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
VEDETTA Maremma Toscana doc Cabernet Sauvignon

NĂM SẢN XUẤT

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

Maremma, Tuscany, Italy

Carbernet Sauvignon and Merlot

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

nut-zalo nut-zalo