<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

TATONE
Montepulciano d'Abruzzo DOC

rượu vang hảo hạng của hãng Cantine Spinelli, Italy

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
TATONE Montepulciano d'Abruzzo DOC

GIỚI THIỆU

TATONE Montepulciano d'Abruzzo DOC

rượu vang hảo hạng của hãng Cantine Spinelli, Italy

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

90Robert M. Parker Jr.

The best wine!!!

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo